Forskningsdag ved Oslofakultetet

Xiaobo Song sammen med bedømmelseskomitéen, professorene Vidar Bakken (t.v.) og Dag Ørstavik. Foto: Per Gran.

Det odontologiske fakultet i Oslo arrangerte den 12. mai 2005 sin årlige forskningsdag ved Institutt for oral biologi der fakultetets stipendiater var invitert til å presentere sine forskningsresultater. Deltakerne konkurrerte om en incitamentspris på 10 000 kroner. Sytten forskningsrapporter ble fremlagt. Arbeidene, som hadde god kvalitet, tok utgangspunkt i både basale og kliniske problemstillinger; noen av dem kombinerte slike problemstillinger. Til å bedømme kvaliteten på arbeidene og presentasjonene var det oppnevnt en komité bestående av professorene Vidar Bakken, Bergen og Dag Ørstavik, Oslo.

Stipendiat Xiaobo Song vant forskningsprisen med rapporten Identification of Pimple Gene in Candida albicans WO-1 and its Transcription Level in Phenotypic Switching. Medforfattere var S. Thyagarajan, B.F. Hansen, I. Olsen og D. Soll. Song er i avslutningsfasen med sitt doktorarbeid ved fakultetet i Oslo.

Ingar Olsen

Prodekan for forskning