1995

Internkontroll

NTFs publikasjoner om internkontroll av helse, miljø og sikkerhet (HMS) er ikke noe vi har funnet på for å plage medlemmene, de er en hjelp for på en enkel måte å imøtekomme de pålegg myndighetene har gitt. Vi har gått ut fra at tannlegene ville synes det var enklere å krysse av på et skjema enn å pløye seg gjennom alle de lover og regler de er pålagt å etterleve, sier forhandlingskonsulent Kine Eide Norli.

April 1995, nr. 5