1905

Dr. Owres amalgam

Som kjent produserte NTF i flere år det såkalte Dr. Owres amalgam. I dette heftet av Tidende omtales norskamerikaneren Albert Owre som en kunnskapsrik tannlege og metallurg og som oppfinner av et spesielt godt og holdbart amalgam. Vi siterer:

«Formelen for denne legering har han været saa venlig at sende foreningen, for at denne selv kunde fremstille sit amalgam, og lade det forsælge til indtægt for vort understøttelsesfond.»

Mai – juni 1905, 7de hefte