Har du flyttet eller endret adresse?

Postverket er blitt mer krevende når det gjelder korrekte adresser og vi oppfordrer alle medlemmene til å kontrollere at adressen er korrekte når dere får tilsendt Tidende eller annen informasjon fra sekretariatet. Hver enkelt har også mulighet til å kontrollere alle opplysninger som er registrert i vårt medlemssystem via nettstedet www.tannlegeforeningen.no På høyre side i åpningsbildet er det en knapp som heter Medlemsregister. Det kreves at du har e-post og at du velger deg et eget passord. Endring av adresser kan gjøres her.