Tre rettskraftige dommer mot Oslotannleger

Etter at det ved kontroller gjennomført av Oslo likningskontor er avdekket brudd på regnskaps-, lignings- og skatteloven hos en del Oslotannleger de siste årene, foreligger det nå tre rettskraftige dommer fra Oslo tingrett, mens en fjerde sak ligger for tur til å prøves for retten.

En tannlege ble 18. oktober 2004 dømt til 90 dagers betinget fengsel og en bot på 75 000 kroner for brudd på regnskapsloven. I tillegg ble det ilagt tilleggsskatt. Dette var en såkalt tilståelsesdom, det vil si at tannlegen innrømmet de forholdene straffesaken gjaldt. Den 4. januar i år ble en annen tannlege dømt til 10 måneders ubetinget fengsel og en bot på 214 115 kroner for brudd på regnskaps- og ligningsloven. Også her er det ilagt tilleggsskatt. Dette var en ikke-tilståelsesdom. Den 22. februar ble en tredje tannlege dømt til 30 dager ubetinget og 120 dager betinget fengsel for brudd på regnskapsloven i en ikke-tilståelsesdom. Retten fant det skjerpende at tannlegen hadde manipulert regnskapet systematisk over tid.

En av de dømte tannlegene prøvde saken sin for en sivil domstol før straffesaken. Tannlegen tapte også den saken.