1955

Antibiotikas skyggesider

I en anmeldelse av boken «Die Antibiotika und ihre Schattenseiten», skriver Birger Ofstad blant annet:

«Antibiotika har fått en stadig større anvendelse til bekjempelse av infeksjon. Hvorledes de anvendes og hvilken virkning man kan vente av dem, er vel kjent, men deres bivirkninger er neppe så påaktet som det kunne være ønskelig. De antibiotika som er alminnelig brukt i dag utmerker seg ved liten giftighet, men allikevel kan man av og til se meget kjedelige bivirkninger, ja, endog dødsfall i tilslutning til deres anvendelse.

Man må hilse med glede en bok som belyser antibiotikas skyggesider og håpe at den må gjøre sitt til at de ikke anvendes i utide.»

Mars 1955, hefte III