Stortingsmelding om konkurransepolitikk

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har lagt frem tidenes første stortingsmelding om konkurransepolitikk. I pressemeldingen fra moderniseringsdepartementet 18. februar heter det at: For forbrukerne er konkurransen i lokale og små markeder av stor betydning. – Konkurransemyndighetene vil legge økt vekt på å stimulere konkurransen i disse markedene, fastslår moderniseringsministeren. Det er behov for tiltak for å fremme konkurransen innenfor yrkesgrupper som tannleger og advokater, og øke forbrukernes muligheter til å sammenligne pris og kvalitet innenfor håndverktjenester. Slik informasjon gjør forbrukerne i stand til å foreta gode valg og bidrar positivt til konkurransen i disse næringene, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.