Fra vask til sprit

I MSIS-rapport nr. 7 2005 fra Folkehelseinstituttet omtales kampanjen «Ren omsorg» som ble åpnet 14. februar. Navnet henspeiler på at rene hender er ren omsorg og tiltakene i kampanjen bygger på de råd og anbefalinger som gis i Nasjonal veileder for håndhygiene som Folkehelseinstituttet ga ut i oktober i fjor. Veilederen finnes blant annet på www.renomsorg.no

Målet for kampanjen er å sette søkelys på håndhygiene i helsetjenesten, bedre etterlevelsen for håndhygiene og bidra til utvikling av nye hånddesinfeksjonsprodukter. Det viktigste budskapet er at nå innføres det en ny faglig metode som gjør håndhygiene mer effektiv mot smittestoffene, og som er enklere og raskere å utføre. Desinfeksjon av hendene med spritbasert hånddesinfeksjonsmiddel skal erstatte tradisjonell vask med såpe og vann.

Vask med såpe og vann skal utføres når hendene er synlig forurensede. I alle andre situasjoner der håndhygiene er nødvendig, skal hånddesinfeksjon være førstevalget.

Effekten av håndhygienen er avhengig av tidsbruk og grundighet. For å oppnå 99 prosent mikrobereduksjon må håndvask utføres i 30 (helst 60) sekunder og hånddesinfeksjon utføres i 15 (helst 30) sekunder. I tillegg til å ha bedre effekt på mikrobene, er spritbasert hånddesinfeksjon også mer skånsomt mot huden på hendene, og man kan lettere gøre midlene tilgjengelige der de trengs.

Mer om kampanjen: www.renomsorg.no Der kan også Nasjonal veileder for håndhygiene lastes ned.