Tannpleiere utdanner seg videre

Seksten tannpleiere er nå i gang med påbyggingsstudiet til bachelorgraden i tannpleie ved Det odontologiske fakultet i Oslo. Studiet går over fire semestre fra og med høsten 2004.

Fra venstre: Karin Petra Antonsen Enger, Molde, Bjørg Kroglund, Grong, Solfrid Sørgjerd Saltnes, Trondheim og Inger-Johanne Holmeset, Vestnes, er mer enn fornøyd med påbygg-ingsstudiet til bachelor-graden i tannpleie.

Tidende møtte fire av studentene under deres annen samling i Oslo i januar. Tre av dem har vært tannpleiere lenge, med utdanning fra 15 – 25 år tilbake, mens én er relativt nyutdannet, med eksamen fra 2002. Tre jobber offentlig, mens én er privatpraktiserende. Slik sett gjenspeiler disse fire kullet som helhet.

– Hvorfor har dere valgt å ta påbyggingsstudiet i tannpleie?

– Det er alltid spennende å lære noe nytt. Og dette er et studium som øker vår kompetanse som tannpleiere, og som er spesielt beregnet på oss. Innholdet i studiet gir oss en økt fordypning i det helsefremmende og sykdomsforebyggende som er vårt hovedområde.

– Dere er nå i gang med annen samling. Synes dere det er et omfattende studium?

– Ja. Det var veldig travelt i den første bolken. Det blir mye å gjøre når man jobber samtidig. Men det skal gå an å kombinere med full jobb.

– Er det arbeidsgiveren som finansierer dette studiet for dere?

– Nei. De fleste betaler selv, i hvert fall i første omgang. Jeg har søkt om å få det dekket, men har ikke fått svar på søknaden, forteller Bjørg Kroglund fra Grong i Nord-Trøndelag.

– I Møre og Romsdal har vi fra tannhelsedirektøren fått skriftlig bekreftelse på at vi får refundert utgifter på 40 000 kroner når alle eksamener, inkludert ex. phil. er bestått. Det er en forutsetning at vi binder oss til arbeidsgiver i to år etter endt studium, sier Karin Petra Antonsen Enger fra Molde og Inger-Johanne Holmeset fra Vestnes tannhelsedistrikt.

– Hvor mye regner dere med at det koster totalt?

– Mellom 50- og 60 000, inkludert reise og opphold ved de fem samlingene. Men vi teller ikke kroner og øre. Dette er en kjempesjanse til å fordype seg i faget.

– Har det svart til forventingene dere hadde på forhånd?

– Ja, absolutt. Og vel så det. Vi har fått mer enn forventet. Det er spennende og livlige forelesninger, med gode forelesere som snakker om faget på en relevant måte for oss. Og ved siden av får vi mye av hverandre også. Det er en veldig flott gjeng, som har mye erfaring. Dessuten er det fint å bli kjent med problembasert læring og å lære å bruke teknologien som hjelpemiddel. Vi tilegner oss kunnskap på en annen måte enn før og innhenter mye selv.

Lederen ved tannpleierutdanningen i Oslo, Benthe Hansen, forteller at påbyggingsstudiet til bachelorgraden i tannpleie i utgangspunktet var et tilbud til tannpleiere med toårig utdanning og relevant praksis, mens tannpleiere med ettårig utdanning som kunne dokumentere realkompetanse også kunne søke. Kullet som er i gang nå vil ta eksamen samtidig med at det første kullet som tar treårig tannpleierutdanning blir ferdig, våren 2006. Veien videre for påbyggingsstudiet er noe uklar, sier Hansen, og legger til at det vil bli evaluert i 2006. Det odontologiske fakultet i Bergen tilbyr i likhet med Oslo, en treårig tannpleierutdanning fra og med høsten 2003, som leder til bachelorgraden. Der er det foreløpig ikke tilbud om påbygging for dem som allerede har toårig utdanning. Det er heller ikke tatt stilling til om Bergen vil tilby påbyggingsstudier i fremtiden, sier 1. amanuensis Kristin Klock. I Tromsø har de studieplanen klar for påbyggingsstudiet, og håper å kunne tilby dette fra og med høsten 2005, avhengig av ekstern finansiering. Påbyggingsstudiet vil da gå over fire semestre, som i Oslo. En treårig tannpleierutdanning i Tromsø ligger lenger frem i tid, og kan tidligst være klar fra høsten 2006, forteller studieveileder Randi Gilje ved Høgskolen i Tromsø.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi