Helsvart for tre teknikere

Mens Oslo-tannlegenes kjøp av tannteknikertjenester øker, minsker omsetningen hos tannteknikerne. Er det mystisk, eller skyldes alt sammen økt import? Teknikerne er i hvert fall ikke blitt færre. Dette vil Oslo likningskontor og Norges Tannteknikerforbund til bunns i. Kontrollene av tannteknikere er i full gang.

Hva har dere funnet når dere har vært på besøk hos hovedstadens tannteknikere, direktør Jan-Egil Kristiansen ved Oslo likningskontor?

– Vi har hatt tannteknikerne i søkelyset helt fra da vi startet kontrollene med tannlegene, siden vi raskt avdekket misligheter begge steder. De siste to årene har vi vært hos 13 tannteknikere av totalt 70 som holder til i Oslo. Oppsiktsvekkende nok fant vi at tre av de tretten har drevet helsvart, to av dem i henholdsvis syv og åtte år. Riktignok ble vi svært overrasket da vi fant én tannlege av vel 600 som drev utelukkende svart virksomhet, men tre av tretten i en total på 70 – det er mye. De to som har holdt på lengst er anmeldt til politiet. En av dem var ikke autorisert heller.

– Hvordan sto det til hos de øvrige ti?

– Det vi har funnet, er at 12 millioner kroner er unndratt beskatning, hos i alt 7 av 13 tannteknikere. Enkelte tannteknikere sier at det er tannlegene som vil betale kontant. I noen tilfeller er det kanskje slik, at tannlegen opererer svart mens teknikeren bokfører inntekten. I andre tilfeller er det svart på begge sider, mens det i atter andre tilfeller er tannlegen som fører bok og teknikeren som opererer svart. Alle variantene er til stede.

– Hva gjør Norges Tannteknikerforbund i forhold til avdekkingen av skatteunndragelser blant tannteknikere i Oslo, formann Nils Christian Rieber-Mohn?

– Vi ser alvorlig på saken og mener at slike ting ikke er forenlig med medlemskap i forbundet. Vi har for øvrig vært tidlig ute, og allerede i februar i fjor inviterte vi Oslo likningskontor til et møte med forbundets medlemmer. Nå har vi jevnlig kontakt med likningsmyndighetene i hovedstaden.

– Kjenner du til om det er satt i verk kontroller av tannteknikere i andre fylker?

– Nei, det kjenner jeg ikke til.

Rieber-Mohn forteller også at Norges Tannteknikerforbund har engasjert et konsulentfirma til å gjennomføre en undersøkelse blant tannteknikere, for å få en total oversikt over markedet, hvem som opererer, hvor store de er og hvilken omsetning de har. Omsetningen blant tannteknikere i Oslo er gått ned fra 181 millioner i 2001 til 146 millioner i 2003. Dette vil både forbundet og likningsmyndighetene til bunns i.

– Jeg vil gjerne rette en oppfordring til tannlegene, sier Rieber-Mohn, – om at de sjekker at teknikeren de bruker har papirer og autorisasjon i orden.

Han legger også til at han er glad for at de verste tilfellene, som nå er avdekket, ikke er medlemmer i forbundet, og at det ser ut som det jevnt over står dårligere til hos ikke-medlemmer enn hos medlemmer. Han har ennå ikke behøvd å gå til ekslusjon av noen, og ønsker å formidle til tannlegene at medlemskap i Norges Tannteknikerforbund er forbundet med seriøsitet.

Ellen BeateDyvi