Innhold nr. 12/2005

Nor Tannlegeforen Tid. 2005; 115: 713-760