Sak 1 b

Orientering om aktuelle saker

Dette punktet på sakslisten har de siste årene erstattet den tidligere tradisjonen med presidentens åpningstale, og åpner for mer direkte kommunikasjon med representantene om aktuelle spørsmål av betydning for tannlegestanden og NTF.

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.