Oslo Tannlegeselskap

50 % skatt på gevinst ved salg av praksis fra 2006! Er det eneste mulighet? I tillegg får vi lovfestet tjenestepensjon, men hva gjør vi?

Toget står på perrongen, og det er kun plass i de bakerste vognene: I 2005 har det skjedd endringer i skattelovgivingen som kan få konsekvenser for den enkelte praksiseier ved f.eks. salg av næringsvirksomhet. Har man sovet i timen, må man våkne nå dersom man skal få planlagt framtiden og livet etter man har solgt praksis: Betydelige endringer for 2006 er på gang, og 1. desember 2005 er det definitivt for sent å gjøre noen gode grep for de fleste. Må du få halvert formuen du trodde du hadde bygget opp gjennom verdien av din næringsvirksomhet?

Målgruppe

Tannleger

Kursansvarlige

Advokat Tore Fritsch, tidl. leder av Skattebetalerforeningen, nå advokat i Formuesforvaltning ASA.

OTS" styre og næringspolitisk utvalg.

Kursplan

Lovpålagt tjenestepensjon: Kurset gjennomgår de praktiske konsekvenser for private næringsdrivende. Vi ser hvilke forventninger arbeidstakere har til informasjonen som for en stor del er gitt i massemedia. Er dette en ekstra lønnskostnad, hvem bærer den økonomiske byrden, og hva skal den enkelte tannlege som dette angår gjøre helt konkret?

Skatteendringer i 2006

Våren 2005 ble det foretatt endringer i skatteloven som reduserte mulighetene for på en gunstig måte å fastsette inngangsverdiene ved overgang til AS. Er det noe vi kan foreta oss for å redusere skadevirkningene av disse endringene?

Også andre endringer fra 2006 gir kraftigere skatteskjerpelse: Salg av driftsmidler skal betraktes som personinntekt, hvilket kan bety rundt 50 % skatt ved avhending. Dette kan bli mye for mange næringsdrivende. Det finnes imidlertid også visse lyspunkter i de nye skattereglene.

Vi skal belyse virkningene av å omorganisere eierskapet, og hvilke tiltak vi kan gjøre for å sikre framtidig «pensjonsverdi» i vår næringsvirksomhet.

Du vil få presentert mange regnestykker og beregninger: Møt opp med skjerpet blikk, blyant og gjerne kalkulator.

Vi må også se på helheten av de tiltak myndighetene tenker seg å gjøre, slik at det er naturlig å belyse skatteregler, tjenestepensjon, investeringsplassering/strategi og relevant forsikringsstrategi som en helhet.

OTS tar sikte på å gi praktiske råd til sine medlemmer: Hva du skal gjøre og hvor du skal gjøre det?

Kurset er kun for tannleger MNTF og spesielt inviterte.

Sted

SAS Radisson, Holbergs plass, Oslo. Gode parkeringsmuligheter i parkeringshus.

Tid

Tirsdag 11. oktober 2005 kl. 1700 – 2200. Matservering kl. 1900.

Kursavgift

Kr 600 for medlemmer av OTS. Kr 950 for medlemmer av NTF som ikke er medlem av OTS. Mat og drikke inkludert.

Påmeldingsfrist

30. september 2005

Påmelding

Påmelding registreres KUN ved innbetaling av kursavgiften, til konto 5010 05 50773.

OBS! Skriv inn tydelig referanse til kurs 11.10.2005, pluss ditt navn og eventuelle andre fra samme klinikk. Samtidig sender du påmelding til OTS" sekretariat per brev, faks eller e-post hvor det framgår: navn, eksamensår, adresse, telefon og ev. e-postadresse, med henvisning til innbetalingsdato og betalende bank. Ta med kvittering ved frammøte.

Mer informasjon finner du på vår hjemmeside www.oslotann.no

OTS sekretariat v/ Turid Lystad, Nils Juelsgt. 24, 0272 Oslo. Tlf. 22 43 64 50, faks 22 43 65 30. E-post: turid@oslotann.no