Nordland Tannlegeforening

Velkommen til høstkurs

Interdisiplinær odontologi ved professor dr. odont. Bjørn Zachrisson

Professor dr. odont. Bjørn Zachrisson er kursgiver på vårt årsmøtekurs i oktober i år. Zachrisson er en internasjonal kapasitet som kursholder. Han har fått utallige utmerkelser og priser, spesielt i USA. Han har også skrevet mange artikler, både i lærebøker og i fagtidsskrifter. Zachrisson er spesialist i kjeveortopedi, men er vår fremste talsmann for interdisiplinær odontologi. Kort sagt; flere hoder tenker bedre enn ett. Ved å samordne våre kunnskaper, utnytte spesialitetene, spille på lag med hverandre, så kan vi få til de utroligste resultater til det beste for våre pasienter.

Kurset vil i hovedsak omhandle protetikk kombinert med kjeveortopedi, periobehandling og implantatbehandling. Alt i kombinasjon med de beste estetiske løsninger.

Dette er et kurs som alle må få med seg, og vi håper også at kolleger fra andre fylker vil utnytte denne enestående sjansen.

Tid

Fredag 28. oktober 2005. Det er registrering og kaffeservering fra kl. 0900, og kurset starter kl. 0930. Det er lagt inn lunsj mellom 1230 og 1330, før kurset fortsetter til kl. 1700.

Sted

Rainbow Nordlys Hotell, Bodø.

Kursavgift

Kr 1 900

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Kontaktperson

Rannei E. Amundsen, e-post: ranneie@online.no