1905

Anbefaling av munnvann

Også for 100 år siden var en anbefaling fra NTF ettertraktet. Et apotek i Oslo ønsket å selge et munnvann som «fuldt kunde konkurrere med stomatol. Ved salget af dette mundvand vilde Svaneapotheket tilstille foreningen dens andel af fortjenesten, som da vilde falde understøttelsessagens kasse til gode. Imidlertid forlangte Svaneapotheket til gjengjeld foreningens attest for mundvandet.»

Videre leser vi følgende: «Efter en meget langvarig debat vedtoges med 3 stemmers overvegt et forslag gaaende ud paa, at der af bestyrelsen skulde vælges 20 tandlæger, som skulde faa sig mundvandet tilsendt for at prøve det og senere til foreningen udtale sin mening om mundvandets smag og lugt, og om hvorvidt foreningen burde give det sin anbefaling.»

Juli – september 1905, 8de hefte