Nye regler om kosmetisk kirurgi inkluderer tannleger

Helse- og omsorgsdepartementet har med virkning fra 1. juli i år forbudt usaklig markedsføring av kosmetisk kirurgi. Gjennom en ny forskrift settes det krav til markedsføringen, som også gjelder bruk av laser og injeksjoner. Gjeldende forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep fastsetter hvem som kan utføre denne typen kirurgi. Nå endres forskriften slik at tannleger som er godkjente spesialister i oralkirurgi og oral medisin blir omfattet, og de kan etter de nye reglene utføre slike inngrep innenfor rammen av sitt arbeidsområde og utdanning. Endringen trer i kraft med virkning fra 1. januar 2006.