Vi beklager

Sekretariatet beklager at kapasiteten og rutinene for å håndtere de mange henvendelser, både skriftlig, per e-post og over telefon i løpet av et meget konsentrert og tidsmessig kort intervall, dessverre ikke fungerte godt nok. Vi beklager at noen av NTFs seniormedlemmer i den forbindelse opplever å ha fått en utilfredsstillende behandling. Disse medlemmer skal ha mottatt en skriftlig beklagelse/forklaring fra sekretariatet vedrørende saken.

Bjørn N.Røtnes 

generalsekretær Den norske tannlegeforening