NTFs seniorpolitikk

Presidenten prøver i mainummeret av Tidende å forsvare vedtaket om seniorkontingent. Han forventer flere leserinnlegg om saken, og her kommer ett.

Undertegnede sendte den 7. februar d.å. en skriftlig velbegrunnet utmelding som ikke senere er blitt trukket tilbake. Likevel mottar jeg purringer på kontingent, først som «1. varsel» og nå som «Strykningsvarsel». Begge inneholder de kjente ord «Vi kan ikke se å ha mottatt … osv.»

Jeg oppfatter dette slik at jeg vil bli stående i NTFs register som «Strøket pga. manglende kontingentbetaling», og det finner jeg ganske drøyt. Riktignok står jeg oppført med «Kundenr.» på giroene og ikke «Medlemsnr.», hvilket kan tyde på at strykning allerede er et faktum. Jeg har hatt problemer med å forstå at hovedstyret klarte å få representantskapet med på sitt forslag om seniorkontingent, selv om det var en effektiv måte å få seniorene «ut av verden», som det heter i referatet fra møtet på Gardermoen 19.–20. november 2004.

Grensen for anstendighet må vel ansees som overskredet i og med utsendelsen av strykningsvarsler, som står lite i samsvar med presidentens forsikring om at han er takknemlig for den innsats hans forgjengere har gjort.

Per HenrikRygh 

Adresse: Husøystrand 40, 3132 Husøysund