Oslofakultetet sett utenfra

I juni hadde Det odontologiske fakultet i Oslo besøk av sin nye tilsynssensor, finnen Kyösti Oikarinen. Det internasjonale systemet med evaluering av undervisning, eksamen, studentenes nivå og lærestedets fasiliteter er helt nytt for Universitetet i Oslo, og for odontologi, som er først ute med å teste ordningen.

Finnen Kyösti Oikarinen skal være tilsynssensor ved Oslofakultetet i fire år. I juni var han på sitt første besøk og lot seg imponere.

Kyösti Oikarinen er dekan ved universitetet i Oulu og president i det finske tannlegeselskap. Dette er hans første besøk ved Det odontologiske fakultet i Oslo, og Tidende møter ham i det han står på farten til å reise hjem etter et travelt tre dager langt opphold.

– Hva har du sett på mens du har vært her?

– Jeg har først og fremst lagt vekt på å sette meg inn i hvordan man organiserer eksamen, og hvor godt studentene gjør det til eksamen. Jeg har vært til stede ved eksamen både for 9. og 10. semesters tannlegestudenter, og dessuten et par spesialistkandidater.

– Hva er førsteinntrykket?

– Jeg er imponert, så mye kan jeg si på det nåværende tidspunkt, uten å gå i detalj. Dessuten har jeg sett mye som jeg synes er interessant. Jeg skal sette meg ned og skrive rapport mot slutten av sommeren, og det kommer ikke til å bli noen negative saker å ta med i den. Men det er selvsagt alltid ting man kan stille spørsmål ved eller foreslå gjort annerledes. Alle utdanninger har sine sterke sider, og områder man ikke tillegger fullt så mye oppmerksomhet. Man har ganske enkelt ikke tid til alt i løpet av fem år. Jeg er selv dekanus i Oulu, og der gjør vi naturlig nok noen ting litt annerledes enn her. I tillegg har jeg også sett andre systemer, blant annet ved at jeg har vært tilsynssensor i Kuwait. Der er de opptatt av å få undervisningen evaluert i forhold til det amerikanske systemet. I Kuwait er tannlegeundervisningen så ny at de trenger en internasjonal godkjenning for å få tannlegene derfra akseptert ellers i verden. Slik er det ikke her i Norge. Her er det ingen som lurer på om tannlegene som utdannes duger, men man ønsker å få en nøytral objektiv «second opinion» fra en som ser det hele utenfra.

– Har du fått med deg flere ting enn det du allerede har nevnt?

– Ja, én ting jeg har merket meg er at tannlegestudentene får tidlig kontakt med pasienter og at de har en praksisperiode på hele fem uker i Den offentlige tannhelsetjenesten, noe som er mer enn jeg er vant til. Det synes jeg ser veldig bra ut. Systemet med problembasert læring er også noe jeg har sans for. Dessuten har jeg fått et lite overblikk over tannpleierundervisningen, noe som også har gitt et godt førsteinntrykk.

– Når kommer du tilbake neste gang?

– Jeg skal være tilsynssensor i fire år. Like lenge som en dekanperiode. Jeg kommer til å komme minst én gang i året, kanskje to. Neste gang blir i juni neste år, eller kanskje allerede i januar, under eksamen da, sier Oikarinen, før han pakker kofferten og reiser tilbake til Finland for denne gang.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi