Ny brosjyre om kollegahjep

Med dette nummeret av Tidende følger en brosjyre som beskriver hva NTFs kollegahjelpsordning omfatter. Oversikt over hvem som er med i ordningen finner du i de fleste utgavene av Tidende. Det er viktig at ordningen er kjent blant våre medlemmer, og brosjyren vil forhåpentlig bidra til dette.