Oxford handbook of clinical dentistry

Laura Mitchell og David A. Mitchell:

Third edition

Denne håndboken gir en oppdatert oversikt over de fleste sentrale odontologiske områder. Den er velskrevet og lett tilgjengelig i sin form og bør kunne være en utmerket oppslagsbok for de fleste praktiserende tannleger. Den bør i alle fall være en utmerket repetisjonsbok for studenter før eksamen. De 18 kapitlene tar for seg fagområde etter fagområde på en forbilledlig måte. Det er liten grunn til å fremheve enkeltkapitler fordi alle representerer et konsentrat av dagens viten på sitt område. Vi er innom undersøkelse, diagnostikk og behandling av det meste, og så vel kliniske som medikamentelle behandlinger blir omtalt på de fleste områder.

Kapitlet om materialvalg ved fyllingsterapi er for eksempel helt oppdatert og i tråd med hva som undervises hos oss i dag. Det samme kan sies om kapitlet om periodontitt. Evidence-based dentistry er i betydelig grad vektlagt, så presentasjonen generelt holder et godt faglig nivå.

Bokens format er ca. 10x20 cm og den er på 800 sider. Den er bundet inn i plast og har tynne sider av god papirkvalitet. I hvert kapittel er det mange blanke sider for egne notater, noe som gjør boken enda mer anvendelig. Uansett hvor godt oppdatert man måtte være innen odontologien, vil nok de fleste erkjenne at enkelte fagområder kunne trenge litt påfyll, og her er muligheten.

Oxford handbook of clinical dentistry kan anbefales.

KjetilReppen 

London: Oxford University press; 1999. 800 sider. ISBN: 0-19-262963-8