TMJ Disorders and Orofacial Pain. The Role of Dentistry in a Multidisciplinary Diagnostic Approach

A. Baumann og U. Lotzmann:

I serien Rateitschak KH, Wolf HF (red). Color Atlas of Dental Medicine

Denne ruvende boken på 360 sider og med 1304 illustrasjoner foreligger med stive permer i stort format (31 x 22,5 cm) og leveres med plastomslag. Det er førsteklasses trykk på glanset papir og illustrasjonene er av meget høy kvalitet. Bokens forfattere er begge tannleger og tar for seg den kliniske TMJ-problematikken i nesten hele sin bredde. Den er ikke klassisk inndelt i kapitler, men består av 9 hoveddeler som hver inneholder en rekke inndelinger i spesielle emneområder inkludert en introduksjon. Introduksjonen tar for seg tyggesystemet som et biologisk system, hvor anatomien settes opp mot fysiologi, funksjon og ikke minst bittfysiologi. Dette gjøres meget detaljert på en praktisk og klinisk relevant måte med detaljrike og målrettede illustrasjoner.

Deretter følger en detaljert beskrivelse av en omfattende manuell funksjonsanalyse av tyggesystemet med inngående beskrivelser av diagnostiske teknikker. Så følger en detaljert og fullstendig oppdatert beskrivelse av diagnostiske billedteknikker med tallrike fotografiske eksempler på patologiske tilstander ledsaget av utførlige beskrivelser. Neste inndeling omhandler teknikker for fremstilling av avtrykks-skjeer og modeller. Korrekt innsetting av modell i og bruk av artikulator beskrives. Det gis en solid innføring i hvordan artikulatoren skal brukes diagnostisk.

Neste inndeling beskriver hvordan ansiktsbuer og andre apparater kan brukes for diagnostisk tracing av okklusjonsbevegelsene. Deretter gis en detaljert oversikt over primære og sekundære diagnoser som omfatter tyggeapparatet, inkludert ledd og benstrukturer. Boken avsluttes med en avansert oversikt over behandlingsprinsipper inkludert fremstilling av bittskinner, hvor ikke minst prinsipper for innsliping beskrives. Til slutt før indekset er det en omfattende referanseliste hvor det er svært gledelig å gjenkjenne norske kolleger som har gjort et omfattende forskningsarbeid både innen kirurgi og billeddiagnostikk.

En som åpner denne boken kan ved første øyekast bli helt overveldet av den informasjonsmengden som presenteres. Men temmelig hurtig blir en imponert over det detaljerte, og ikke minst fremragende pedagogiske arbeid, som er nedlagt i denne boken. Illustrasjonsmaterialet er rett og slett fantastisk! Bildene utfyller beskrivelsen i teksten på en førsteklasses måte og gjør det lett å forstå hva som presenteres. Boken vil være obligatorisk på alle læresteder og store klinikker. Alle som er seriøst interessert i TMJ-problematikk, og ikke minst ønsker å vite mer om behandlingen av TMJ-pasienter, bør kjøpe denne boken selv om den nok dessverre ikke blir billig.

Lasse A.Skoglund 

Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2002. ISBN 3-13-127161-2.