Personalia

Dødsfall

Bjarne Sørvig, f. 30.09.1914, tannlegeeksamen 1938, d. 09.06.2004

Erik Valeur Dahl, f.18.08.1923, tannlegeeksamen 1949, d. 07.06.2004

Odlaug Alhaug, f. 23.01.1923, tannlegeeksamen 1940, d. 17.06.2004

Per Olav Jenseth, f .13.02.1933, tannlegeeksamen 1956, d. 11.06.2004

Ingvar Skattum, f. 09.05.1922, tannlegeeksamen 1947, d. 07.06.2004

Odd Soldal, f. 12.07.1923, tannlegeeksamen 1949, d. 09.07.2004

Espen Aronsen, f. 18.01.1960, tannlegeeksamen 1983 d. 18.07.2004

Fødselsdager

85 år

Egil Sekkelsten, Gressvik, 29. september

75 år

Hans Gunnar Lygård, Moss, 18. september

Torstein Harbo, Oslo, 19. september

Jostein Vaksvik, Tønsberg, 23. september

Olav Hjortdal, Lillehammer, 26. september

Christina Wang-Norderud, Oslo, 28. september

Bjarne Benjaminsen, Borgheim, 4. oktober

Bjørn Terje Sørgaard, Askim, 6. oktober

70 år

Jana Kristine Knutsen, Fevik, 28. september

Arne Krohn Slotsvik, Skedsmokorset, 28. september

Henrik M. Kristensen, Stavanger, 7. oktober

Tor Arne Kvakestad, Ski, 7. oktober

60 år

Lars Høye, Vinstra, 19. september

Magnar Jonsbråten, Høvik, 27. september

Ragnhild Sørum Klokkerhaug, Tønsberg, 5. oktober

Øistein Haram, Stavern, 6. oktober

50 år

Tomas Sekowski, Oslo, 18. september

Torill Harstad Eggen, Lillestrøm, 19. september

Per-John Halvorsen, Kristiansund, 19. september

Eva Dramdal, Svendborg, Danmark, 21. september

Inger Christina Wigen, Sandnes, 22. september

Anne Merete Aass, Oslo, 5. oktober