Dental materials in vivo: Aging and related phenomena

G. Eliades, T. Eliades, W. A. Brantley, D. C. Watts:

Dette er en bok om hvordan materialene lever og dør, som det sies i forordet. Boken er laget av en redaktørgruppe på fire personer som har engasjert ytterligere 16 medforfattere til å skrive de 15 kapitlene. Det gjennomgående temaet er hvordan kunstige materialer brytes ned, svekkes og ødelegges i en vekselvirkning mellom materialer og omgivelsesmiljøet i kroppen.

Boken omtaler mange odontologiske materialgrupper og materialanvendelser, også slike som ikke vanligvis får mye oppmerksomhet, f.eks. kjeveortopediske materialer, endodontisk materiell og suturer. Både nedbrytning av kompositter og glassionomersementer blir drøftet. Det er også et eget kapittel om studier på dentalimplantater som har vært i klinisk funksjon. Det omtales også noen ganske spissfindige problemstillinger, for eksempel metallurgiske endringer i visse galliumlegeringer over tid. På den andre siden blir ikke bindingsmidler – en høyst aktuell materialgruppe – omtalt spesielt. Men så er da heller ikke dette en typisk materiallærebok som handler om den praktiske håndteringen av alle slags odontologiske materialer. Her er det mer snakk om å beskrive fenomener ved hjelp av eksempler.

Den biologiske tilnærmingen i emnevalget er tydelig. I kapitlet om nedbrytning av plastbaserte materialer tar for eksempel forfatteren utgangspunkt i de fleste organsystemene hos mennesket. Hvilke effekter har det på materialer at vi puster inn svoveldioksid? spørres det også. Boken kan neppe sies å ha direkte klinisk hverdagsrelevans, men prinsippene som belyses er allmenngyldige og viktige i forskningssammenheng. Det er mengder av referanser etter hvert kapittel. Illustrasjonene understøtter teksten, og spenner fra «sære» forskningsdata til lett kjennelige kliniske bilder.

Nils R.Gjerdet 

Chicago: Quintessence Publishing Co, Inc., 2003. 284 sider.