Interpreting Dental Radiographs.

Keith Horner, John Rout och Vivian E Rushton:

Boken, som handlar om tolkning av dentala röntgenbilder, utgör volym fem i en serie böcker innanför olika odontologiska ämnesområden (Quintessentials for general dental practitioners series). Författarna vänder sig framför allt till tandläkaren i den kliniska situationen eftersom boken är baserad på vanliga diagnostiska problemställningar. Det är ingen lärobok och det förutsätts att man redan behärskar grundläggande projektionstekniker. Det fokuseras mest på intraorala röntgenbilder, då panoramabilder beskrivs i en uppföljande volym i samma serie.

Boken är indelad i 10 överskådliga kapitel som behandlar bilddannelse, normalanatomi, kariesdiagnostik, periodontit, vanliga inflammatoriska tillstånd, tandanomalier och trauma mot tänder och käkar. Vidare är kapitel 8 ett nyttigt avsnitt om retinerade tänder, rötter, och nödvändig radiologisk värdering av dessa före extraktion. Kapitel 9 och 10 handlar om de vanligaste radiolucenta och radiopaka processerna. Författarna tar upp optiska fenomen och röntgenbildens möjligheter och begränsningar. Man förklarar också de fysiologiska mekanismer som ligger bakom patologiska processers utseende i röntgenbilden, vilket kan vara till hjälp vid tolkningen av bilderna. Boken diskuterar kliniska symptom och radiologiska tecken men säger ingenting om behandlingsbehov eller behandling, något som man kanske inte kan förvänta av en förhållandevis kortfattad radiologibok. Varje kapitel avslutas av en liten litteraturlista för den som är intresserad och vill fördjupa sig. Boken är skriven på lättförståelig engelska och är rikt illustrerad med tydliga teckningar och ett stort antal röntgenbilder. Flera av kapitlen innehåller enkla och informativa tabeller. Layouten är bra men en del av bilderna framstår något korniga pga förstoringsgraden. Det har också smugit sig in ett och annat tryckfel. Sammanfattningsvis är detta en lättläst liten bok för tandläkaren som vill fräsha upp sina röntgenkunskaper och den kan bli en god hjälp i den diagnostiska vardagen.

Linda Z.Arvidsson 

London; Quintessence Publishing Co, Ltd; 2002. 161 sidor, 211 illustr., 10 tabeller. ISBN 1 – 85097 – 052 – 1