Kurskalender

10. – 12. juni

Røros

Samfunnsodontologisk forum. Henv.: Sarah H. Nordmark. Tlf. 73 51 26 90, faks 73 51 89 94.

4. – 7. sept.

Loen, Hotel Aleksandria

Nordisk ortodontisk selskap, 50-årsjubileumsmøte. Kontaktperson: Erik Engesæter. Tlf. 35 06 00 50. E-post: eengesae@online.no

9.–11. okt.

Oslo

NTFs landsmøte

30 – 31. okt.

Hamar

Norsk forening for pedodonti. Dag 1: Bedre føre var enn etter snar. Karies i det primære tannsett. Dag 2: Benzo­diazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling av barn. Åpent for hele tann­helseteamet. Henv. Ivar Espelid, tlf. 22 85 22 65, e-post: ivare@odont.uio.no

8. – 9. nov.

Holmen fjordhotel, Nesbru

Årsmøte SPA. Henv. Mette S. Haugstad. Tlf. 90 05 64 96. E-post: msh@oslo.frisurf.no

8. – 10. jan. ‘04

Bergen

Vestlandsmøtet. Henv. Torgils Lægreid, tlf. 55 90 10 26 eller e-post: torgilsl@online.no

19.–21. juni

Berlin, Tyskland

Europerio4. Henv. www.europerio4.de eller Morten Klepp, e-post: morten.klepp@stavanger.online.no, tlf. 51 65 05 13.

25.–28. juni

Göteborg, Sverige

IADR. International Association for Dental Research. Henv. Inger von Bültzingslöven, e-post: inger.von.bultzingslowen@odontologi.gu.se eller Sverker Toreskog, tlf. 00 46 31 18 11 90, e-post: sverker.toreskog@swipnet.se

18.–21. sept.

Sydney, Australia

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19. www.fdi.org.uk

23.–25. okt.

Älvsjö, Sverige

Riksstämman. Henv. Elsie Ekander, tlf. 00 46 86 66 15 00, faks 00 46 86 60 88 50

10.–13. sept. ‘04

New Dehli, India

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19. www.fdiworldental.org