Pasteurlegatet

Pasteurlegatet deler ut stipendium til norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien. Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter. Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person. På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.

Søknaden må inneholde curriculum vitae samt en kort prosjektbeskrivelse. En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr 15 000.

Søknad sendes på vanlig ark innen 10. november 2002 til sekretæren, Ellen Pettersen, Den norske lægeforening, postboks 1152, sentrum, 0107 Oslo.