Mer om det nye trygdeskjemaet

I Tidende nr. 3, s. 124 – 126 ble det nye trygdeskjemaet omtalt av Ivar Hoff i artikkelen «Folketrygdens ytelser til periodontal behandling». Rikstrygdeverket har nå bestemt at skjemaet som kalles IA 05 – 06.12, ikke skal trykkes opp på papir, men lastes ned fra Rikstrygdeverkets nettsted www.trygdeetaten.no Skjemaet ligger også på NTFs nettsted.

Den som ikke har tilgang til Internett, må rekvirere en utskrift av skjemaet fra sitt lokale trygdekontor og kopiere det opp etter hvert.

Legg merke til at man må fylle ut og underskrive to eksemplarer av skjemaet til pasienten. Del I (kvittering for refusjon) skal leveres på trygdekontoret, mens del II (kvittering for egenandel) skal beholdes av pasienten.

Sekretariatet får mange henvendelser fra tannleger som synes det blir en tungvint prosess å fylle ut dette skjemaet «manuelt», enten for hånd eller på PC. Ønskemålet er at alle skjema fra Rikstrygdeverket kan knyttes opp mot tannlegens elektroniske journalsystem, slik at utfyllingen kan skje mye raskere. NTF har kontakt med den største leverandøren på området og har håp om at neste versjon kan inneholde denne funksjonen.

Når det gjelder direkte oppgjør, er NTF invitert til å delta i en arbeidsgruppe som skal utrede direkte oppgjør mellom tannlege og trygdekontor. I første omgang skal dette gjelde bare spesialistene.

Sekretariatet