Veileder for tannhelsepersonell

Har du forlagt heftet «Tobakk og oral helse. En veileder for tannhelsepersonell» som ble sendt som bilag til Tidende for to år siden? Heftet, som ble utgitt av Norsk Tannvern i samarbeid med NTF, NTpF og Statens tobakksskaderåd kan fortsatt fås ved henvendelse til Røyketelefonen: tlf. 800 400 85.