Kvalifikasjonskrav for fagsjef i Den norske tannlegeforening

Det er med en viss undring at vi leser annonsen om ledig stilling som fagsjef i NTFs sekretariat da den nåværende fagsjef går over i annen stilling. Det vi spesifikt tenker på er følgende ordlyd i utlysningen: Ønskede kvalifikasjoner...Fortrinnsvis (vår utheving) tannlegeutdanning, eventuelt helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn.

Med bakgrunn som medlem i Tannlegeforeningens fagnevnd og med kjennskap til foregående fagsjefs udiskutable kompetanse, vil vi hevde at det vil være meningsløst å ansette en fagsjef som ikke er tannlege. Hvordan har man tenkt seg at en fagsjef uten slik basal faglig ballast vil kunne fungere som «Rådgiver for hovedstyret i utdanningssaker og faglige spørsmål», eller kunne påta seg «Lederoppgaver i fagavdelingen» slik det defineres i utlysningen?

Vi får håpe at utlysningsteksten er en «glipp» og at de som er ansvarlige for ansettelsen kun vurderer personer med tannlegebakgrunn, til beste for etterutdanning av tannleger i Norge og for Den norske tannlegeforening.

EinarBerg 
Nina WienckeGerner 
NilsHolmbakken 
LivLyssandtræ 
Gunhild V.Strand