Diverse

Brukt unit ønskes kjøpt

Brukt unit nyere enn "96 ønskes kjøpt. Må være i god stand. Gjerne 2 motorer med lys, men ingen betingelse. Tlf. 90 93 67 15.

Brukt utstyr

Div. eldre utstyr fra praksis i daglig drift avhendes rimelig. Disponibelt fra juni 2003. Henv. tlf. 32 12 28 26, e-post: teer-op@frisurf.no eller terjeeo@c2i.net.

Utstyr selges

Brukt Jacodent unit med ny trukket Antos op.stol og rtg. i daglig drift selges. Henv. tlf. 97 51 88 39 (e. kl. 16).