Kurskalender

21.–23. mars

Fredrikstad

NOFOBI. 10-årsjubileum, seminar. Emne: Behandling av odontofobi. Henv.: Erik Skaret, tlf: 55 58 65 75.Påmelding innen 15.01.03

3.–5. april

Trondheim

Midtnorgemøtet. Henv. Sarah.nordmark@c2i.net

22.–24. mai

Bergen

Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry. Årsmøte med kurs/foredrag. Henv. Einar Berg, tlf. +47 55 58 66 37, fax: +47 55 58 64 89, e-post: einar.berg@odont.uib.no

23.–24. mai

Loen

Loenmøtet. Henv. Bjørg Kaada, tlf. 57 72 14 20/57 82 25 90, faks 57 72 14 21. E-post: bjoerg.kaada@c2i.net.

10. – 12. juni

Røros

Samfunnsodontologisk forum. Henv.: Sarah H. Nordmark. Tlf. 73 51 26 90, faks 73 51 89 94.

9.–11. okt.

Oslo

NTFs landsmøte

13. – 14. mars

Tampere, Finland

The Finnish Dental Society Apollonia’s Scientific Symposium. «Orthodontics». Henv. Riitta Vaittinen, e-post: jaostot@hmlseura.fi, tlf. + 358 9 6803 1234

13.–15. mars

Bella Center, København, Danmark

DTFs Årskursus og Scandefa. Henv. Frank Senderovitz, tlf. 00 45 70 25 77 11, faks 00 45 33 48 77 70

25.–29. mars

Køln, Tyskland

30. IDS. Henv.: www.ids-cologne.de faks: 00 46 86 60 88 50, e-post: elsie_ekander@tandlekarforbundet.se

25.–28. juni

Göteborg, Sverige

IADR. International Association for Dental Research.Henv. Inger von Bültzingslöven, e-post: inger.von.bultzingslowen@odontologi.gu.se eller Sverker Toreskog, tlf. 00 46 31 18 11 90, e-post: sverker.toreskog@swipnet.se

18.–21. sept.

Sydney, Australia

FDI. Henv. NTFs sekreteriat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19. www.fdi.org.uk

23.–25. okt.

Stocholmsmässan, Älvsjö, Sverige

Riksstämman. Henv. Elsie Ekander, tlf. 00 46 86 66 15 00, faks 00 46 86 60 88 50

‘04

New Dehli, India

FDI. Henv. NTFs sekreteriat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19. www.fdi.org.uk