Stilling ledig

Østfold Fylkeskommune

Vi søker medarbeidere som er villig til å tenke nytt og utradisjonelt for å ivareta de tradisjoner og resultater som er oppnådd. Vårt ønske som arbeidsgiver er å gi våre ansatte et arbeidsmiljø med muligheter til faglig utvikling, utfordrende arbeidsoppgaver og anledning til selv å kunne påvirke sin inntekt.

Følgende stimuleringstiltak er innført: Stabiliseringstillegg og «pr-capita»-tilskudd for ekstrapasienter utover en fastlagt norm. I tillegg er det bonus av inntekt fra første pasient for behandling av ordinært betalende klientell. Leie av tannklinikk til privat praksis er også mulig. Etterutdanningstilbudet er øket vesentlig de siste årene og det er innført fleksible arbeidstidsordninger. Tannhelsetjenesten bruker databasert journalsystem.

Vi søker Tannlege til Indre Østfold tannhelsedistrikt, Ørje og Askim.

Det er ledig 1/1 fast stilling som tannlege, fordelt på to klinikker i Indre Østfold. Marker tannklinikk (60 % stilling) ligger i naturskjønne omgivelser på Ørje. Klinikken er meget tiltalende og klientellet er godt gjennomarbeidet. Her er det gode muligheter for privat praksis. Haugom tannklinikk (40 % stilling) ligger sentralt til i Askim. Avstanden mellom de to klinikkene er ca 36 km.

Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk. Lønn etter avtale.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkestannlegen på tlf. 69 11 70 00 eller overtannlege Hans-Arne Melleby, Indre Østfold, tlf. 69 89 08 22.

Søknad med kopier av vitnemål og attester sendes: Fylkestannlegen i Østfold, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Søknadsfrist 31. desember 2003.

Assistenttannlege Bærums Verk

Grunnet svangerskapspermisjon søkes tannlege til trivelig og moderne praksis med 2 tannleger, 1 kjeveortoped, 3 tannpleiere og 3 sekretærer f.o.m. april 04. 3 – 4 dager i uken. 1 års vikariat. Henvendelse: Buer, tlf. 928 43 386 e. kl. 1800, 67 80 33 22 e. kl. 1800.

Bodø

Assistenttannlege søkes til praksis i Bodø. Vikariat til april 2005, med mulighet for videre samarbeid. 4 nye kontorer, datartg., mikroskop, Opus. Henv. Skjalg Barth, tlf. 75 54 46 40. E-post: tannlegegarden@online.no.

SANDNESSJØEN

Søker:

1 tannpleier i hel stilling.

1 tannlege i hel stilling.

1 tannhelsesekretær.

Selger minimalt brukt RVG Trophy digital rtg. med stor og liten sensor. Komplett med diverse holdere mm. Tannlege Kynsveen, tlf. 75 04 01 41. Mail: st-e-k@online.no

Trondheim Tannhelsesenter AS

søker tannlege på fulltid. Snarlig tiltredelse. Store trivelige beh.lokaler. Stor pasienttilgang. For nærmere opplysninger ta kontakt med Sverre Schjetlein på tlf. 73 53 45 45.

Assistenttannlege

Søkes til veldrevet praksis med stor pasienttilgang mellom Oslo og Drammen. Trivelig miljø. Opus system og dig. rtg. Henv. tlf. 977 19 480 e. kl. 1800.

Tannlege/tannpleier

Søkes til travel og velutstyrt klinikk i Farsund. I dag jobber det en protetiker/endodontist samt en allmennpraktiserende tannlege ved klinikken. Dyktige assistenter samt et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø tilbys. Henv. Karl Martin Loga, tlf. 38 39 06 80 / 92 65 86 92.

Rogaland fylkeskommune

Ledige tannlegestillinger i Rogaland

DOT har ca. 100 tannlegestillinger og 49 klinikker fordelt på 7 distrikt. Tannhelsetjenesten behandler alle grupper pasienter, inkl. voksne betalende. Vi legger vekt på å styrke faglig og personlig utvikling for personellet. Standard på klinikkene er god med bl.a. Opus journalsystem og Digora røntgensystem. Bonusordning er innført med gode muligheter til å øke inntekten (gjennomsnittlig årlig utbetaling -02: vel 42.000 per tannlegestilling).

Haugesund/Karmøy tannhelsedistrikt

2 vikariat i ca. 1 år, arbeidssted etter nærmere avtale med overtannlegen.

Nærmere opplysninger og søknad sendes til overtannlege Eivind Hauge, tlf. 52 70 77 07, tannklinikken Haugesund sentrum, Pb. 325, 5501 Haugesund

Nord-Jæren/Ytre-Ryfylke tannhelsedistrikt

1 fast stilling ved tannklinikken Randaberg, 2-teams klinikk. Nærmere opplysninger og søknad sendes til overtannlege Elisabeth Langberg, tlf. 51 65 35 42 tannklinikken Sola, postboks 105, 4097 Sola.

Stavanger tannhelsedistrikt

2 faste stillinger, arbeidssted etter nærmere avtale med overtannlegen.

Nærmere opplysninger og søknad sendes til overtannlege Trond Strømstad, tlf. 51 56 44 28, tannklinikken Stavanger sentrum, Pb. 130, 4001 Stavanger.

Sandnes tannhelsedistrikt

1 fast stilling ved tannklinikken Hommersåk, 2-teams klinikk.

Nærmere opplysninger og søknad sendes til overtannlege Øyvin Magnussen, tlf. 51 60 38 88, tannklinikken Sandnes sentrum, Holbergsgt. 19, 4306 Sandnes.

Sør-Jæren tannhelsedistrikt

1 fast stilling ved tannklinikken Nærbø, 4-teams klinikk. Nærmere opplysninger og søknad sendes til overtannlege Åge Hansen, tlf. 51 79 99 25, tannklinikken Nærbø, Hå helsesenter, 4365 Nærbø.

Avlønning

Alle stillingeneer avlønnet med stabiliseringstillegg (tjenestetid i Rogaland fylkeskommune).

Stillingene i distriktene Sør- og Nord-Ryfylke, Sør-Jæren og Haugesund/Karmøy: Begynnerlønn kr 370 000.

Årlig stabilitetstillegg med kr 10 000 etter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 år.

Stillingene i de andre distriktene: Begynnerlønn kr 345 000. Årlig stabilitetstillegg med kr 10 000 etter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 år. Alle med 2 % trekk til pensjonsordning.

Forøvrig gjelder de vilkår og plikter som følger av gjeldende lover, regler og tariffavtale. Det er en forutsetning at den som blir ansatt uttrykker seg lett forståelig på norsk/skandinavisk og innehar norsk autorisasjon. Ny tuberkulinstatus må fremlegges før tiltredelse.

Se webside: www.tannhelsetjenesten-rogaland.no

Søknadsfrist 31.12.2003.

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I HORDALAND

TANNHELSEDISTRIKT AUST

1/1 fast stilling som overtannlege i tannhelsedistrikt Aust/ evt. tannlegestilling ved tannklinikken Voss er ledig frå 01.01.2004.

For meir opplysningar sjå våre internettsider: http://fyt.ivest.no

Søknadsfristen er 24.12.2003.

Søknad skal sendast til Fylkestannlegen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen.

Trondheim

Tannlegekontoret Arnt Einar Andersen AS søker assistenttannlege i engasjement tilsvarende100 % stilling og tannpleier i redusert stilling.

Vi søker kvalitets- og ansvarsbevisst medarbeider. Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Tiltredelse 1. januar med mulighet for tiltredelse tidligere.

Skriftlig søknad sendes:

Tannlegekontoret Arnt Einar Andersen AS, Kongensgate 11, 7013 Trondheim.

For nærmere informasjon ta kontakt ved daglig leder Nelly Berntzen på tlf. 73 99 19 99.

Moderne og trivelig klinikk hvor vi legger vekt på trivsel, kvalitet og utfordringer. Klinikken ligger i Trondheim sentrum ved kjøpesenteret Trondheim Torg. Klinikken har i dag 4 tannleger, en tannpleier og 8 tannhelsesekretærer.

Assistenttannlege

Assistenttannlege søkes til moderne praksis, Stavanger sentrum, deltid eller hel stilling snarest pga. fødselspermisjon. Muligheter for forlengelse. Opus, digitalt rtg., Planmeca Unit. Tlf. 51 52 06 66 eller 917 85 003.

Tannpleier

Søkes til travel og trivelig praksis sentralt i Oslo, 2 dager i uken. Lønn etter avtale. Kontakt tnl. Anne – Sofie Brath, Kjølberggt. 21, 0653 Oslo, tlf/ faks 22 67 92 33, e-mail asbrath@frisurf.no

UNIVERSITETET I BERGEN

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET

Følgjande stillingar er ledige:

Postdoktor

Det er ledig 1 stilling som postdoktor, åremålsstilling for 3 år.

Stipendiat (universitetsstipendiat)

Det er ledig 3 stipendiatstillingar. 2 stipend vil verte knytta til prosjekt der molekylærbiologiske metodar er viktige.

1 stipend er for søkjarar med odontologisk gradseksamen, med tanke på rekruttering til klinisk odontologi.

For utfyllande opplysningar om stillingane ta kontakt med Det odontologiske fakultet, tlf. 55 58 65 55 eller Professor Vidar Bakken, tlf. 55 97 46 24.

Søknad, vedlagt vitnemål og attestar, sendast til Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17, 5009 Bergen innan 01.01.04.

Fullstendig utlysing på internett: http://www.uib.no/stilling