Practical Dental Local Anaesthesia

John G. Meechan:

Fra serien: Quintessentials of Dental Practice – 6, Oral Surgery and Oral Medicine – 1

Boken er på 145 sider og inneholder til sammen ni kapitler som hovedsakelig tar for seg den praktiske bruken av lokalanestesi i tannlegepraksis. Første kapittel tar kort for seg enkle basale virkningsmekanismer samt frisker opp stort sett glemte anatomiske forhold på en elegant og lettforståelig måte. Annet kapittel tar for seg instrumentering, hvor kanyler, karpyler og ikke minst alle tekniske, også de elektroniske styrte, hjelpemidlene til injeksjon av lokalanestesi forklares. De neste kapitlene presenterer lokalanestesimidlene og teknikker for maksillær og mandibulær lokalanestesi. Et eget kapittel er viet supplementære teknikker for lokalanestesi som kan hjelpe en ut av kinkige situasjoner. Kapittel åtte som heter «Troubleshooting» presenterer mange interessante vurderinger omkring årsaker til at lokalanestesien av og til ikke virker. Det er flott at forfatteren tør presentere konkrete og begrunnede forslag til tilleggsanestesi i håp om å oppnå tilfredsstillende effekt når feilslaget først forekommer.

Boken avsluttes med kapitlene om sikkerhet ved odontologisk lokalanestsi samt kapittelet med den meget provoserende tittel: «Painless local anaesthesia: Is it possible?» Etter hvert kapittel er det angitt en kort referanseliste med henvising til utvalgte artikler og lærebøker for videre utdypning av temaet. Dette er alltid et kvalitetstegn for gode lære-/håndbøker.

Denne boken bærer tydelig preg av å være skrevet av en forfatter som klarer å formidle solid erfaring fra egen forskning og praktisk bruk kombinert med oppdatert vitenskapelig kunnskap om odontologisk lokalanestesi. Dette er kjærkomment i en tid hvor odontologien dessverre viser økende tegn til ukritisk overføring av erfaringer fra medisinsk klinikk uten testing under odontologiske forhold. Dette kommer spesielt til syne i kapittelet om sikkerhet ved bruk av lokalanestesimidler, hvor toksisitetsproblemer, og ikke minst adrenalinets rolle, forklares på en fin måte. Boken er elegant bygget opp med meget god trykk. Kvaliteten på de mange illustrasjonene i farger er usedvanlig god. Totalt sett inngir boken et meget godt inntrykk.

Boken er forholdsvis kortfattet i forhold til andre lærebøker om emnet, men gir likevel en meget utfyllende instruksjon i klinisk bruk av og vurderinger av odontologisk lokalanestesi. Denne boken anbefales faktisk til alle i tannlegeteamet som har et faglig forhold til lokalanestesi. Jeg vil spesielt varmt anbefale den til klinikere som ønsker en rett-på-sak oppfriskning av temaet uten for mye vitenskapelig bakgrunnsstøy. En meget god bok!

Lasse A.Skoglund 

London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2000. ISBN 1 – 85097 – 051 – 3