Atlas of Neural Therapy. With Local Anesthetics (2nd ed)

Mathias P. Dosch:

Neuralterapi er en empirisk begrunnet terapi med utspring i tysk medisin. Metoden ble utviklet av brødrene Ferdinand og Walter Huneke med bakgrunn både fra medisin og odontologi. Neuralterapi antas å virke ved å bryte en funksjonell smerteforårsakende ond sirkel «circulus vitiosus» som er opprettholdt via inflammatoriske prosesser (f. eks. granulasjonsvev og, for tannleger, rotfylte tenner) som danner interferensområder i det autonome nervesystemets forbindelser. Terapien er bl.a. basert på injeksjoner i kjente triggerpunkter med lokalanestesimidler som procain og lidokain i konsentrasjoner som varierer mellom 0,5 til 2 %, hvor selve den lokalanestetiske virkningen ikke er hovedårsaken til terapeutisk effekt. Boken er skrevet av sønnen til en av brødrene Ferdinand Hunekes studenter og den bringer med seg de originale teknikker som ble et alternativ til bl. a. kirurgiske sympatektomier.

Boken, som til sammen inneholder 214 sider, foreligger i et hendig tilnærmet A4-format. Den har stiv innbinding og har god trykk-kvalitet. Den er gjennomillustrert, men de ellers flotte illustrasjonene lider under at de er reproduksjoner hvor fargekvaliteten ikke er optimal. Boken er bygget opp med seks hovedkapitler. Etter en kort introduksjon med gjennomgang av nålestørrelser følger det første hovedkapittel med detaljert gjennomgang av kroppens segmentterapeutiske områder. Kroppen kan deles inn i 30 segmenter med cutanoviscerale reflekskanaler hvor det foreligger en sammenheng mellom hudpåvirking (hudirritasjoner) og organer i patologisk ubalanse. Ved injeksjon av lokalanestesi direkte i det smertegivende området, paravertebral injeksjon i relevant kroppssegment eller injeksjon av lokalanestesi i den sympatiske kjede og dets ganglier, vil terapeutisk effekt oppnås.

Det neste kapitlet omhandler kort identifikasjon av interferensområder og hvilke lokalanestesikonsentrasjoner som kan benyttes. Deretter følger tre kapitler med detaljert gjennomgang av injeksjonsteknikker relatert til anatomiske forhold meget godt støttet av fotografiske illustrasjoner av pasient. Av særlig odontologisk interesse er kapitlet som behandler hode og hals. Dette er et meget interessant og pedagogisk godt oppbygget kapittel. Det siste kapittelet behandler interferensområder i tenner og kjever hvor inflammatoriske tilstander i tenner, ved rotspisser og i omgivende vev forklares i forhold til kliniske symptomer med røntgenbilder og detaljerte tegninger. Dette kapitlet forklarer lettforståelig, ved hjelp av illustrasjonene, årsakssammenhenger for mange prosesser som med stor fordel kan brukes direkte i odontologisk klinikk til å forklare pasienter deres tilstand. Boken avsluttes med et kort indeks.

Denne boken presenterer en terapiform som i dag ikke er spesielt kjent blant norske tannleger med unntak av de som har tatt komplementær medisinsk utdannelse. Eldre kolleger med utdannelse fra Tyskland vil nok nikke gjenkjennende til denne behandlingsformen. Boken er interessant for tannleger. Når komplementære medisinske metoder som i årevis har vært akseptert behandling i utlandet, blir mer og mer akseptert her til lands, betinger dette et økt informasjonsbehov for tannleger. Ikke minst den økte immigrasjon av tannleger med ikke-skandinavisk utdanning bidrar til dette. Boken anbefales til alle som har faglig interesse utover det som læres bort på skandinaviske læreanstalter.

Lasse A.Skoglund 

Stuttgart : Georg Thieme Verlag; 2003. ISBN 3 – 13 – 130572-x