Mimretreffen 2

avholdes i Kiel tirsdag 8. juni 04. Påmelding til Sverre Holland, Villaveien 9, 0371 Oslo, tlf. 22 46 64 95 eller Johan Nyborg, Rogalandsg. 45, 5531 Haugesund, tlf. 52 72 62 05, faks; 52 72 15 36, e-mail; johanyb@frisurf.no. Så bindende som mulig, så fort som mulig.