Tannvernseminar 8. mars 2004

Norsk Tannvern inviterer igjen til seminar om helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten. Sosial- og helsedirektoratet har nylig startet et prosjekt for implementering av veilederen Tenner for livet som ble utgitt av Statens helsetilsyn i 1999. Hva er da mer naturlig enn at Norsk Tannvern velger Tenner for livet som tittel på seminaret, spesielt fordi dette også er foreningens visjon for sitt arbeid.

Seminaret er vinklet mot tverrfaglig samarbeid om befolkningens tannhelse. Målgruppen er derfor ikke bare tannhelsepersonell, men også helsesøstre, pleiepersonell, barnehageansatte, apotekansatte, lærere og andre interesserte.

Seminaret finner sted mandag 8. mars 2004 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus). Seminaret starter kl. 1000 og blir avsluttet med «vrimlestund» kl. 1730.

Påmeldingsskjema følger som bilag til dette nummer av Tidende. Du kan enten benytte skjemaet eller melde deg på ved å gå inn på NTFs nettsted www.tannlegeforeningen.no

Mer utførlig omtale av programmet finner du i Munnpleien nr. 2, 2003.