Diverse

Brukt mikroskop

Global 3 step kvalitets mikroskop, 12 x forstørrelse, takmontert. For endodonti og allmenn praksis. Tlf. 22 88 44 00.

Til salgs

Ca-can Combinette 5000 m/op- lampe: Instrument: Amdent Scaler

Bien Air Motor m/lys

Turbinstyring m/lys

3-veis sprøyte

Herdningslampe

Ca-can Futura op-stol m/4- programmer

Farge: blå.

Kun brukt i 4 uker

Pris: 130 000

Henv.til: Espen Helganes, tlf. 915 888 20

Annonser merket B. mrk.

Svar på annonser merket «B mrk», skal på konvolutten merkes med B. mrk. og nummeret og sendes NTFs Tidende, Postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo. Svarkonvoluttene åpnes ikke i redaksjonen. De blir kun omadressert til annonsøren.

Henstilling til tannleger som søker etter assistenter eller skal leie eller selge praksis

Kolleger som søker på en stilling eller ønsker å leie eller kjøpe praksis på en annonse som kun har B. mrk.-henvendelse, uttrykker fra tid til annen fortvilelse over at de ikke hører noe fra annonsøren.

Tidende ber derfor annonsørene om å ta seg tid til å svare alle som har vist interesse, også søkere som ikke er aktuelle for stillingen eller ev. kjøp/leie. Eksamenspapirer og lignende som er vedlagt, bør returneres når valget er gjort.