Stilling ledig

Tannleger/spesialister heltid/deltid søkes

til gruppepraksiser i Oslo og Asker med 12 tannleger/spesialister, tannpleier og 12 sekretærer. Moderne utstyr/digital rtg/interne fagmøter. Gode inntjenings-muligheter.

Kontakt tannlege Liz Günther 934 01 240. Asker Tannlegesenter 66 77 11 99. Byporten Tannlegesenter 23 36 21 10. E-post: px@c2i.net

Trondheim Tannhelsesenter AS

søker tannlege til full praksis i moderne klinikk i Trondheim sentrum. Høy standard og gode betingelser. Skriftlig henvendelse til tannlege Sverre Schjetlein, Kongensg. 49, 7012 Trondheim.

Sandefjord

Tannlegekollega søkes til trivelig og meget travel praksis i Sandefjord sentrum, med muligheter for overtagelse/salg. Snarest mulig.

Henvendelse: Tannlege Rune Lund Kristiansen, Dronningensgt. 5/7, 3211 Sandefjord. Tlf. k. 33 46 61 33, p. 33 47 29 06. Mob. 906 62 028.

Kristiansand

Tannlege søkes til gruppepraksis i Kristiansand sentrum. Mulighet for senere kompaniskap.

Henvendelse: tannlegene Abildsnes, Kile og Løvdal, Markensgaten 36, 4612 Kristiansand. Telefaks 38 02 19 55.

Namsos

En assistenttannlege ønskes i travel, moderne praksis i Namsos. Gode betingelser, stor pasientpågang. Tannlege Lyder Malm, postboks 257, 7801 Namsos. Tlf. 74 27 30 31.

Assistenttannlege – Østfold

Assistenttannlege søkes til allmennpraksis i kontorfellesskap med spesialist i periodonti, spesialist i kjeveortopedi og tannpleiere. Heltid eller deltid.

Henvendelse: tannlege Kari Monefeldt, Nygaardsgt. 49/51, 1607 Fredrikstad. Tlf. (k) 69 51 24 24 eller (p) 69 34 05 81.

Universitetet i Bergen

Det odontologiske fakultet

Sensor ved Det odontologiske fakultet i Bergen

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal oppnevne sensorer for perioden 2003 – 2005.

Fakultetet tilbyr to profesjonsutdanninger: Et fem-årig integrert masterstudium i odontologi som gir autorisasjon som tannlege og et to-årig studium i tannpleie som gir autorisasjon som tannpleier.

Ny studieplan for odontologistudiet som fokuserer på integrert studentaktiv undervisning og integrerte eksamener, og Målbeskrivelse for tannpleierstudiet vil være retningsgivende for sensorarbeidet.

Ved følgende eksamener benyttes det sensorer:

Samfunnsodontologi: Odontologieksamen, høstsemester 5. studieår og tannpleiereksamen, vårsemester 2. studieår.

Kjeve- og slimhinnelidelser: Odontologieksamen, vårsemester 5. studieår.

Allmennodontologi: Odontologieksamen, vårsemester 5. studieår.

Pedodonti: Odontologieksamen, vårsemester 5. studieår.

Kjeveortopedi: Odontologieksamen, vårsemester 4. studieår.

Mikrobiologi og hygiene: Tannpleiereksamen, vårsemester 1. studieår

Kariologi og endodonti/pedodonti: Tannpleiereksamen vårsemester 2. studieår

For nærmere informasjon om studieplanene se vår hjemmeside: http://www.uib.no/odfa/studier/studiepl/index.htm

Det odontologiske fakultetet ønsker primært sensorer med odontologisk basiskompetanse, dvs. sensorer med allmenn odontologisk bakgrunn. Det er anledning til å søke sensorstilling for flere fag/blokker samtidig. Det er p.t. maksimalt 48 besvarelser per eksamen på odontologistudiet, og 21 besvarelser på tannpleierstudiet.

Sensorstillingene blir lønnet med godtgjørelse per besvarelse etter gjeldende satser, p.t. fra kr. 131,20 – kr. 218,60. Øvre aldersgrense for å være sensor er 70 år. Iflg. Universitetsloven skal sensur foreligge innen 3 uker. Fakultetet tar forbehold om endringer i forbindelse med innføring av kvalitetsreformen.

Nærmere opplysninger om stillingene vil en få ved å kontakte fakultetsadministrasjonen tlf. 55 58 65 70.

Søknad sendes Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17, 5009 Bergen innen 4. februar 2003.

Rogaland fylkeskommune

Ledige tannlegestillinger i Rogaland

DOT har ca. 100 tannlegestillinger og 48 klinikker fordelt på 7 distrikt. Tannhelsetjenesten behandler alle grupper pasienter, inkl. voksne betalende. Vi legger vekt på å styrke faglig og personlig utvikling for personellet.

Standard på klinikkene er god med bla. Opus journalsystem og Digora røntgensystem.

Bonusordning er innført med gode muligheter til å øke inntekten (gjennomsnittlig årlig utbetaling -01: vel 42.000,- pr. tannlegestilling).

Nord-Ryfylke tannhelsedistrik

1 fast stilling ved ved tannklinikken Sand, 2-teams klinikk

1 fast stilling ved tannklinikken Skjold, 2- teams klinikk

Nærmere opplysninger og søknad sendes til overtannlege Rolf Vaksvik, tlf. 52 76 21 97, tannklinikken Skjold, Vikanes, 5574 Skjold.

Sandnes tannhelsedistrikt

1 fast stilling ved ved tannklinikken Hommersåk, 2-teams klinikk

1 fast stilling ved tannklinikken Moi, 1-teams klinikk. Kommunen er behjelpelig med bolig og evt.barnehageplass. Alternativt kan tilbys offentlig ansettelsesforhold med spesielle lønnsvilkår eller leie av klinikken til privat praksis med rammevtale på behandling av prioritert klientel

Nærmere opplysninger og søknad sendes til overtannlege Øyvin Magnussen, tlf. 51 60 38 88, tannklinikken Sandnes sentrum, Holbergsgt. 19, 4306 Sandnes.

Sør-Jæren tannhelsedistrikt

1 fast stilling ved tannklinikken Bryne, 4-teams klinikk

Nærmere opplysninger og søknad sendes til overtannlege Åge Hansen, tlf. 51 79 99 25, tannklinikken Nærbø, Hå helsesenter, 4365 Nærbø.

Avlønning

Alle stillingeneer avlønnet med stabiliseringstillegg (tjenestetid i Rogaland fylkeskommune).

Stillingene i Nord-Ryfylke, begynnerlønn 357 800, stillingene i Hommersåk (Sandnes) og Bryne: 328 000.

Alle med 2 % trekk til pensjonsordning.

Forøvrig gjelder de vilkår og plikter som følger av gjeldende lover, regler og tariffavtale. Det er en forutsetning at den som blir ansatt uttrykker seg lett forståelig på norsk/skandinavisk og innehar norsk autorisasjon. Før tiltredelse må det leveres attest for ny tuberkulinprøve eller skjermbildeundersøkelse.

Se webside: www.tannhelsetjenesten-rogaland.no

Søknadsfrist: 1. februar.

Colosseumklinikken AS søker tannleger

Vi er en gruppe av klinikker i Norden med ca. 150 medarbeidere fordelt på 15 klinikker. Vårt mål er å imøtekomme fremtidens krav til moderne tannhelse.

Alle spesialister innen odontologi er representert i gruppen.

Vi setter fokus på alltid å levere kvalitet til våre pasienter og legger vekt på å utvikle våre medarbeidere både personlig og faglig.

I et bredt faglig miljø samarbeider vi med Colosseumklinikken Legeavdeling som kan tilby tjenester innenfor anestesi, allmennmedisin, plastikkirurgi, ortopedi, gynekologi samt nevrologi.

Colosseumklinikken vokser og søker derfor tannleger til våre avdelinger i Asker, Bogerud, Drammen, Grünerløkka, Sandvika, Sola, Stavanger og Tromsø.

Dersom ytterligere opplysninger er ønskelig så ta kontakt med:

Direktør Petter N. H. Urdal, mobil 901 69 311

Personal-koordinator Rikke Overgaard mobil 922 40 299

CV og kopi av autoriasjon sendes:

Colosseumklinikken AS

Att: Rikke Overgaard

Sørkedalsvn. 10c

0369 Oslo

Merket «tannlege»

eller mail: rikke_overgaard@colosseumklinikken.no