Tidendes sommerhefte 2003

Sommerheftet av Tidende er nå på forberedelsesstadiet. Vi er, som tidligere, avhengig av tips og kommentarer fra våre lesere dersom det skal bli et nytt hefte. Sommerheftet handler ikke om tenner, tannsykdom og tannhelse, derimot skriver vi gjerne om behandleren, tannlegen selv. Tidendes redaksjon oppfordrer derfor leserne til snarest mulig å sende inn forslag til «sommerstoff». Og da tenker vi på tips om tannleger som har hobbyer eller har foretatt seg et eller annet som kan ha interesse for andre og som egner seg for nærmere presentasjon i Tidende. Vi er også mottakelige for stoff fra skrivende, fotograferende, malende eller tegnende tannleger.

Det er lov å anbefale både seg selv og andre kollegaer til redaksjonen, gjerne per telefon, faks, brev eller e-post. Men ikke send manus, fotografier, bilder osv. på forhånd. Ta helst kontakt med oss først.

I årenes løp har Tidendes sommerhefte, i tillegg til all verdens hobbyvirksomhet, omhandlet tannlegers innsats i den annen verdenskrig, tannlegestudenter i utlandet, tannleger på reise, tannleger med yrkeskarriere utenfor odontologien og mye mer. Har du idéer til nye temaer som vi hittil ikke har berørt, er vi takknemlige for å bli tipset også om det.

For telefonnummer, faks og e-postadresse: se kolofonspalten på side 2 i dette heftet.