Mer og bedre offentlig velferd

Akademikernes leder, Christl Kvam, er positiv til regjeringens forslag om å opprette to nye etater, Jobbetat og Pensjonsetat. De to nye etatene skal inngå i en førstelinjetjeneste sammen med dagens kommunale sosialtjeneste. Kvam sier at tiden er overmoden for en tettere samordning av de tjenestene som dagens Aetat, trygdeetat og sosialtjeneste tilbyr. Hun sier at omleggingen vil bidra til bedre tjenester for brukerne, og at dette i seg selv er et viktig grunnlag for Akademikernes positive holdning, heter det i en pressemelding fra Akademikerne. Brukerne vil få én dør og én skranke å forholde seg til og man vil ikke lenger oppleve å bli sendt fra kontor til kontor når man har behov som går på tvers av etatsgrensene, heter det videre i pressemeldingen.