Internasjonalt studenttreff i Praha

Glade tannlegestudenter diskuterer internasjonal utveksling i Praha, men har også tid til en tur på byen.

International Association for Dental Student (IADS) hadde sitt midtårsmøte i Praha fra 7.–10. mars i år. Målet med dette møtet var å diskutere eksisterende og eventuelt fremtidige utvekslingmuligheter for tannlegestudenter mellom medlemslandene i IADS. Utveksling i IADS-regi arrangeres for og av studenter selv, og varer som regel mellom to og seks uker.

I løpet av helgen ble flere temaer diskutert, blant annet ble en del nye land tatt opp som medlemmer, deriblant India, Polen og Ukraina. IADS´ hovedoppgaver er å formidle utveksling, arrangere kongresser og å sette i gang og følge opp «Voluntary Work Abroad Projects», og det ble gitt tilstandsrapporter fra de ulike landene og prosjektene. Organisasjonens finansielle situasjon og betaling av medlemskontingent var et annet tema som ble debattert. Delegater fra European Dental Students Association (EDSA), deriblant Kristin Helen Nilsen fra Oslo, var også til stede for å foreslå et tettere samarbeid mellom IADS og EDSA.

Møtet i Praha var ikke bare faglig, fredag ettermiddag ble vi guidet rundt i byen og langs «the Royal Route» av en av de lokale tannlegestudentene. Det ble også tid til shopping og til å besøke flere av byens kjente restauranter, barer og diskoteker.

Neste konferanse skal avholdes i Sharm el Sheikh i Egypt fra 4.-10. august i år. Der kan alle tannlegestudenter som ønsker det, delta. Påmelding og mer informasjon finnes på www.dssa-egypt.com

For mer informasjon om IADS se: www.IADS-wweb.org

CamillaKringen 

leder IADS, Oslo