ODONTOLOGI 2002

Palle Holmstrup, redaktør:

Nordisk odontologisk årbog

Odontologi 2002 er et nytt bidrag i denne serien som utgis årlig. Den er ment som et tilbud til alle nordiske tannlegers systematiske etterutdanning. Redaksjonsnevnden er satt sammen fra odontologiske læresteder i Norge, Sverige og Danmark. Artikkelforfatterne har i hovedsak også tilknytning til disse lærestedene.

Boken inneholder 13 artikler om fagaktuelle emner. Den første er en filosofisk betraktning om hvordan vi som tannleger kan velge det beste og det rette for våre pasienter i enhver situasjon. Hvilke muligheter har vi for å kunne gjøre det? Deretter følger fagartikler som skal kunne hjelpe tannlegen med å ta sine beslutninger, især innen kariologi, endodonti og protetikk. Blant temaene som tas opp kan nevnes mikrobiologiske forhold i munnhulen, fokalinfeksjonsteorien, legemidler og eldre pasienter, samt cytostatika-behandling og dens orale konsekvenser. En artikkel om tobakkens innflytelse på forholdene i munnhulen er også med.

Personlig har jeg satt stor pris på artiklene om roterende instrumenter til endodonti og om endodontiske komplikasjoner. Likeledes artikkelen om behovet for stiftforankring.

Boken omtaler også hvor viktig det er med god kommunikasjon mellom tannlege og tekniker for et godt resultat på protetiske arbeider. Til slutt vil jeg nevne artikkelen om glassionomerer og beslektede materialer, den gir en fin oppdatering i bruken av disse.

Totalt gir boken en fin samling fagartikler som er aktuelle for allmennpraktikeren, både for privatpraktiserende og for tannleger som jobber mer med prioritert klientell. Den er ganske lettlest og har et hendig format, slik at den lett kan tas med og finnes fram i et ledig øyeblikk.

Røntgenbildene og de kliniske bildene har god kvalitet. Men det kunne med fordel vært litt mer farger på de andre illustrasjonene.

Jeg har de tidligere utgitte årbøkene i serien, og setter derfor stor pris på den alfabetiske fortegnelsen over artiklene i Odontologi 93 – 2002 som er gjengitt bakerst i denne utgaven. Det gjør det lettere å nytte bøkene som et oppslagsverk.

Jeg kan anbefale denne boken i enhver tannleges fagbibliotek.

NinniHaug 

København: Munksgaard; 2002. 202 sider, 45 illustrasjoner inklusive tabeller.