Bedre munnstell uten Dent-o-sept

I pleie- og omsorgstjenesten utføres mange steder munn- og tannstell på en tilfredsstillende måte. Samarbeid mellom Den offentlige tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene må til for å sikre at pasientene får ivaretatt en tilfredsstillende munnhygiene. På sykehus derimot savner man de fleste steder et slikt samarbeid. Radiumhospitalet er et av de få sykehusene i landet som har etablert en tannhelseenhet.

Hild-Ada Bakke Andersen er tannpleier ved Radiumhospitalet i Oslo, der hun har utarbeidet og gir opplæring i prosedyrer og rutiner for munnstell. Munnpenselen Dent-o-sept inngår ikke i disse prosedyrene.

I prosedyrene på Radiumhospitalet inngår ikke den meget omtalte munnpenselen Dent-o-sept. Man bruker sterile gastupfere og pinsett, samt tannbørste på pasienter som har tenner. Det er beskrevet inngående hvordan munnstellet skal utføres. Prosedyrene er utarbeidet av tannpleier Hild-Ada Bakke Andersen som også holder opplæringskurs for pleiepersonellet. Andersen har vært ansatt i tannhelseteamet ved Radiumhospitalet siden mai 2000. Foruten tannpleieren, består teamet av en tannlege, en oralkirurg og en tannhelsesekretær. Alle fire er ansatt i 20 prosent stilling ved sykehuset, fordelt over to dager for å utnytte kapasiteten best mulig.

– Hva vil du si om rutinene for munnstell før og etter at tannhelseenheten ble etablert her?

– Før vi kom for to år siden, hadde det allerede vært tannleger her, men ingen tannpleier. Det er vanskelig å si hvordan systemet og rutinene var, men jeg ser at det er stor interesse for mine kurs og at mange har mye å lære. Et av våre mål er å få pleiepersonellet til å integrere munnstell i pasientens daglige hygiene, slik at problemer i munnhulen under og etter kreftbehandlingen reduseres. Det handler om pasientens velvære, og at god munnhygiene reduserer blant annet mucosittproblemer. Når det gjelder Dent-o-sept vet jeg ikke i hvilken grad produktet var i bruk her før, men jeg så at det lå i enkelte hyller rundt omkring. Vi valgte det bort med én gang, ikke på grunn av infeksjonsfaren, men fordi produktet inneholder en væske som blir for sterk for sarte slimhinner. Når det gjelder bruk av tannkremer, brukes kun de som ikke inneholder natrium laurylsulfat.

– Har alt pleiepersonell ved Radiumhospitalet fått opplæring i munnstell?

– Nei. Dette er et stort sykehus, der de fleste av pleiepersonellet går i turnus, og mange er i delte stillinger. Jeg har laget et system der jeg har min egen kontaktsykepleier ved hver onkologisk avdeling. Min kontaktsykepleier vet hvilke produkter jeg anbefaler og gjennom kontaktsykepleieren holder jeg oversikten over hvem som til enhver tid har, og ikke har, fått opplæring. Jeg gir kurs for små og store grupper. Det er stor interesse, men hverdagen er travel på alle avdelingene. En dag i uken, er heller ikke veldig mye tid, når jeg også driver med pasientbehandling. Alt tar i grunnen lang tid når man arbeider i en stor organisasjon innenfor det offentlige systemet, sier Hild-Ada Bakke Andersen, som ellers i uken jobber i en gruppepraksis i Tønsberg. Hun kommer til NTFs landsmøte i oktober for å holde foredrag om prosedyrer for munnstell på kreftsyke pasienter og prosjektet ved Radiumhospitalet, sammen med tannlege og førsteamanuensis Bente Brokstad Herlofson.

Helsedirektøren ba om informasjon

Som følge av alt oppstyret omkring infiserte munnpensler, innkalte helsedirektøren nylig til et møte for å bli informert om odontologenes syn på bakteriefloraen i munnhulen og tannhelsetjenestens råd om tann- og munnstell på syke pasienter. På møtet i Statens helsetilsyn informerte professor Ingar Olsen fra Det odontologiske fakultet i Oslo om munnfloraen hos henholdsvis friske og syke pasienter.

Det finnes en mengde bakterier tilstede i munnhulen hos friske pasienter uten at dette skaper problemer. Hos syke pasienter med nedsatt immunforsvar kan det imidlertid lett skapes forstyrrelser i balansen mellom bakteriene. Et annet viktig poeng er at periodontitt har sammenheng med en lang rekke alvorlige sykdommer.– Foreløpig er det bare påvist en assosiasjon mellom periodontitt og for eksempel hjertekarsykdommer. Vi trenger mer forskning for å avdekke om det er en årsakssammenheng, sier Olsen, som nå har håp om at sykehus og andre institusjoner kan legge opp til gode prosedyrer for munnstell.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi