Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer:

Utredning av kontaktallergiske reaksjoner mot dentale materialer

Pasienter med mistenkte bivirk- ninger fra dentale materialer kan henvises fra hele landet for kostnadsfri undersøkelse ved Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer i Bergen. Pasienter som bor langt fra Bergen kan i en del tilfeller også få tilgang til spesialisert utredning av mistenkte bivirkninger av kontaktallergisk natur ved regionale team bestående av dermatolog og tannlege med spesialkunnskaper i kontaktallergiske bivirkninger fra dentale materialer.

Teamene er organisert i samarbeid med Hudpoliklinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Haukeland sykehus, Universitetssykehuset Ullevål samt ved Rikshospitalet (se tabell). Utredning av pasienter med spørsmål om kontaktallergi mot dentale materialer kan også gjøres av andre hudpoliklinikker/hudleger som har relevant testmetodikk. Indikasjoner for epikutantesting ved mistanke om pasientreaksjoner mot odontologiske materialer og krav ved henvisning av slike pasienter fremgår av artikkelen om epikutantesting i dette nummeret av Tidende.

Ved mistanke om bivirkningsreaksjoner mot dentale materialer sendes en bivirkningsrapport til Bivirkningsgruppen i Bergen (rapporteringsskjema kan fås fra Bivirkningsgruppen, telefon 55 58 62 71, telefaks 55 58 98 62 eller lastes ned fra internett www.uib.no/Bivirkningsgruppen). Bivirkningsskjemaet er også blitt trykket i flere numre av Tidende.

Tabell.

Helseregion

Sykehus/Institusjon

Klinikk

Telefon

Helse Nord

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø

Hudavdelingens poliklinikk

77 62 65 21

Helse Midt-Norge

St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim

Hudavdelingens poliklinikk

73 86 89 32

Helse Vest

Helse Bergen HF, Haukeland sykehus

Hudavdelingens poliklinikk

55 97 39 50

Helse Sør og Helse Øst

Ullevål universitetssykehus HF, Oslo

Hudavdelingens poliklinikk

22 11 83 01

Rikshospitalet, Oslo

Hudavdelingens poliklinikk

23 07 26 86