John Silness

En av grunnleggerne av odontologisk undervisning og forskning ved Universitetet i Bergen og senere etablering av Det odontologiske fakultet er gått bort. Han døde 10. februar, vel 76 år gammel.

Professor John Silness har spilt en fremtredende rolle for odontologien i Bergen siden starten i 1962, og den formelle åpningen av Odontologisk institutt i 1963. Han har bidratt til å profilere fakultet både ved sin forskning og sin undervisningsinnsats. Gjennom tre decennier har han satt sitt preg på utdanningen av tannleger i Norge. Han var sentral i oppbyggingen av forskningsmiljøer både innenfor basalforskning og klinisk forskning. Silness medvirket også i betydelig grad til at det ble etablert tannpleierutdanning ved Universitetet i Bergen.

Hans intellektuelle kapasitet var utenom det vanlige og hans arbeidsevne likeså. Han tok tannlegeeksamen i 1952, ble dr.odont. i 1967 og ble utnevnt til professor ved UiB i 1972. I 1985 ble Silness kreert til æresdoktor ved Karolinska Institutet i Stockholm. Han og hans medarbeideres systematisering av visse kliniske diagnoser hadde på det tidspunktet vært i bruk over hele verden og siteringsfrekvensen av mange av disse arbeidene som han gjorde i samarbeid med Harald Løe er fortsatt svært høy. I begrunnelsen for utnevnelsen ble det lagt vekt på at han hadde gjort en banebrytende vitenskapelig innsats innen periodonti og protetikk som hadde ført til endringer i behandlingsstrategier og behandlingsfaser innen periodonti og krone-bro-protetikken. Med en lignende begrunnelse fikk Silness IADRs pris for fremragende forskning i 1990.

John Silness spilte en viktig rolle i arbeidet med å etablere tannlegeutdanning i Portugal. Dette var et prosjekt i regi av NORAD i perioden 1978 – 82. Han fikk stor anerkjennelse for denne innsatsen.

Silness hadde en uvanlig omfangsrik virksomhet innen etter- og videreutdanning av tannleger både i og utenfor Norden. Han var sentral i etableringen av, og den videre virksomheten til den skandinaviske protetikkforeningen (SSPD). Gjennom sitt virke innenfor denne foreningen ivret han i mange år for utstrakt nordisk samarbeid innen odontologisk forskning og undervisning. Fra 1977 var han æresmedlem i Odontologiska samfundet i Finland.

Ved Universitetet i Bergen hadde John Silness en rekke verv. Fra 1972 – 78 var han dekanus ved Det odontologiske fakultet og innenfor samme periode var han prorektor ved UiB.

Mange av de tidligere og nåværende medarbeiderne ved fagområdet protetikk er John Silness stor takk skyldig. Han hadde omsorg for sine medarbeidere, og for dem som kom ham nær var han en sann venn. Hans faglige ledelse under etableringen av tannlegeutdanningen ved Universitetet i Bergen var betydningsfull og innebar på mange måter et brudd med tidligere syn på behandlingsprinsipper innen krone-bro-protetikken. Gjennom dette var han en selvsagt leder.

Han vil av mange medarbeidere og tannleger bli husket som en fremragende kliniker og forsker og en god venn.

Morten E.Berge 
FinnGustavsen