Nye utvidete tall og fakta

«Tall og fakta», en årlig oversikt over legemidler og helsevesen, utgitt av Legemiddelindustriforeningen, foreligger i ny og utvidet utgave. 2002-utgavens sammendrag melder om normalvekst i omsetningen av legemidler i 2001, det vil si en økning på 10,8 prosent i forhold til året før. Samtidig viser forbruket økt vekst, fra 5,2 prosent i 2000 til 7,3 prosent i 2001. En viktig årsak til økning i bruk og omsetning er overgang til nye og ofte dyrere legemidler. Med en befolkning som blir stadig eldre, øker også behovet for legemidler. Norge og Danmark har lavest forbruk av legemidler i Norden og sammenlignet med andre OECD-land. Prisene på reseptbelagte legemidler, som representerer 91,6 prosent av den totale omsetningen, gikk ned med 2,4 prosent i 2001. Legemiddelkostnadene i Norge er generelt lavere enn gjennomsnittet i Europa og OECD-landene. Norge er ett av tre europeiske land som har full merverdiavgift på legemidler.

Kommentar til fagartikkel i Tidende nr. 3, 2002: