Husk prisinformasjon

Konkurransetilsynet har bedt Tannlegeforeningen om å orientere medlemmene om innholdet i forskriften om prisopplysning. Da Aftenposten Aften sjekket priser hos en del Oslo-tannleger i februar, viste det seg at bare et fåtall av tannlegene oppfylte alle reglene for prisopplysning ved tannlegetjenester. Sandefjords Blad har funnet at syv av åtte tannleger bryter reglene i Vestfoldbyen. Forskriften om prisopplysning trådte i kraft i januar 1996, og kom som en følge av at det ble fri prisfastsettelse i privat tannlegepraksis. Forskriften gjelder imidlertid både for privat og offentlig tannlegepraksis.

Prisoppslag og prisliste

En viktig bestemmelse er at det både skal finnes et prisoppslag på venteværelset med priser for 12 definerte tjenester og en prisliste som inneholder priser for alle tannlegetjenester som utføres i praksisen eller på klinikken.

Skriftlig prisoverslag

Hvis prisen på behandlingen overstiger 2 000 kroner, skal tannlegen uoppfordret gi pasienten et skriftlig prisoverslag.

Spesifisert regning

Tannlegen skal gi pasienten spesifisert regning som er utformet slik at det er enkelt å kontrollere prisene.

Skjemaer og informasjon

Da forskriften ble innført i 1996, utarbeidet NTF ulike skjema som skulle gjøre det lettere å følge forskriften, og det ble informert både gjennom Tidende og NTFs håndbok. Da Konkurransetilsynet foretok stikkprøver de første årene, så det ut til at tannlegene i stor grad oppfylte kravene. Hvis Aftenpostens undersøkelse gir et riktig bilde av situasjonen nå, er det grunn til å satse på mer informasjon overfor tannlegene. Forskriften finnes i NTFs håndbok på side 339 og på www.konkurransetilsynet.no

Ellen BeateDyvi 
og
ReidunStenvik