Lavere inkassogebyr

Inkassoforskriften er endret fra og med 1. mars 2002. Forskriftsendringen innebærer at det vil gjelde forskjellige maksimalsatser avhengig av om kreditor er merverdiavgiftspliktig eller ikke, slik blant andre tannleger og andre helsepersonellgrupper har tatt til orde for. Bakgrunnen for dette er at merverdiavgift på omsetning av inkassotjenester representerer en merkostnad for kreditorer som ikke er merverdiavgiftspliktige. For krav som skriver seg fra virksomhet som ikke er merverdiavgiftspliktig skal det ved beregningen av de maksimale beløpssatser legges til et beløp som tilsvarer den generelle satsen for merverdiavgift. Forskriften med de nye maksimalsatsene finnes på www.odin.dep.no/jd/