Tannhelsetjenesten blir i fylkeskommunen

12. februar meldte Kommunaldepartementet at regjeringen har bestemt seg for å videreføre Den offentlige tannhelsetjenesten som en fylkeskommunal tjeneste.

Regjeringen ønsker å konsolidere og bidra til en styrking av Den offentlige tannhelsetjenesten. Det skal i større grad fokuseres på målrettet rekruttering av personell, økning i utdanningskapasitet for tannleger, kompetanseheving for de ulike tannhelsepersonell- gruppene, forsøksvirksomhet, utprøving av nye organisasjonsmodeller og tiltak for å stimulere til en bedre geografisk fordeling av tannleger, heter det i et brev til fylkeskommunene, fylkesmennene, Kommunenes Sentralforbund, statens utdanningskontor, fylkeslegene og hovedsammenslutningene.